Khoanh giấy kháng sinh đồ

Post date 13-05-2013 03:12:00 PM - 15402 Perview

Khoanh (đĩa) giấy kháng sinh đồ được nghiên cứu và sản xuất trên một loại giấy đặt biệt. Trên giấy sẽ được tẩm một hay nhiều loại kháng sinh khác nhau với các nồng độ thích hợp nhằm kiểm tra độ nhạy cảm của vi sinh vật với các nồng độ kháng sinh tương ứng. Biotech Việt Nam hân hạnh là nhà phân phối độc quyền khoanh giấy kháng sinh đồ của Rapidlabs/Anh tại Việt Nam.

Rank : 0 Rate 1 2 3 4 5

Bên cạnh những dòng đĩa(khoanh) kháng vi khuẩn riêng lẻ, Rapidlabs còn sản xuất các dòng đĩa(khoanh) giành cho vi nấm và các vòng đĩa đa kháng sinh - Multidiscs với 8 loại kháng sinh, thích hợp cho từng chỉ tiêu vi sinh như:

* ANAEROBES 

* ENTEROBACTERIA 

* ENTEROBACTERIA (mẫu nước tiểu)

* ENTEROBACTERIA (mẫu nước tiều & mẫu khác)

* ENTEROCOCCI

* PSEUDOMONAS/ ACINETOBACTER

* STAPHYLOCOCCUS/ STREPTOCOCCUS

Limit number of characters is 250

Same category Product

Support


Business
 Yahoo


Technical
 Yahoo

Updated News
Statistics

OnlineOnline : 8

Host search : 1

Guest : 7


TodayToday : 76

Current monthCurrent month : 517

HitsHits : 655280

Biotech Vietnam Joint-stock Company
Address: 28/119, Ho Dac Di Street, Nam Dong, Dong Da, Hanoi
Tel: (84-4) 8582 2374 / (84-4) 3533 5097 Fax: (84-4) 3533 5097
Design by hoangbinh@yahoo.com