Kim dây định vị u vú Sinurep

Post date 15-10-2013 10:57:29 PM - 11068 Perview

Kim dây định vị u vú Sinurep được dùng trong các trường hợp u vú quá nhỏ, không sờ thấy. Kim dây Sinurep nhằm mục đích xác định đúng vị trí u không sơ thấy. Kim có loại móc đơn, móc kép, kích thước 20G và 21G, chiều dài từ 60mm tới 160mm.

Rank : 0 Rate 1 2 3 4 5

Sản phẩm sản xuất bới Medax - Ý

Limit number of characters is 250
Support


Business
 Yahoo


Technical
 Yahoo

Updated News
Statistics

OnlineOnline : 2


TodayToday : 100

Current monthCurrent month : 4615

HitsHits : 666886

Biotech Vietnam Joint-stock Company
Address: 28/119, Ho Dac Di Street, Nam Dong, Dong Da, Hanoi
Tel: (84-4) 8582 2374 / (84-4) 3533 5097 Fax: (84-4) 3533 5097
Design by hoangbinh@yahoo.com