Bộ nhuộm Gram
Đăng ngày 22-03-2014 Lúc 08:12'- 14860 Lượt xem

Quy cách đóng gói: gồm 4 chai 250ml.

Thành phần: gồm Gram’iodine (250ml), Safranin (250ml), Crystal Violet (250ml) và dung dịch tẩy màu. 

Quy trình nhuộm: 

-  Thực hiện làn mỏng, để khô và cố định

-  Phủ dung dịch Violet trong 1 phút

-  Đổ bỏ và rửa nước.

-  Phủ dung dịch Gram’s Iodine trong 1 phút.

-  Rửa nước.

-  Tẩy với dung dịch tẩy màu cho tới giọt cuối cùng không màu.

-  Rửa nước.

-  Nhuộm lại với dung dịch Safranin trong 30 giây.

-  Rửa nước. Để khô.

Lưu ý: Rửa tiêu bản dưới vòi nước nhẹ nhàng.