Kim Franseen
Đăng ngày 07-02-2012 Lúc 04:14'- 6677 Lượt xem

Dùng một lần, đầu của phần kim sinh thiết có gắn chỉ điểm để phát hiện dưới siêu âm nhằm theo dõi đường đi của kim trong suốt thời gian thủ thuật. Kim sử dụng một lần. Kim có kích thước theo đường kính kim từ 18-22G, theo chiều dài từ 80mm - 300mm. Mũi kim có hình dạng đầu bút chì.