Báo cáo về tất áp lực của Sigvaris tại thị trường Mỹ

Báo cáo về tất áp lực của Sigvaris tại thị trường Mỹ
Đây là Video do Cơ quan y tế hoa kỳ thực hiện nói về vai trò của Sigvaris trong việc chữa trị bệnh giãn tĩnh mạch tại Mỹ.

Video này giống như một báo cáo ngắn gọn về vị thế số một của Sigvaris tại thị trường Bắc Mỹ.