Mặt nạ (Mask) thanh quản
Post date 14-11-2011 Moment 12:44'- 6792 Perview

Đây là sản phẩm sử dụng trong trường hợp gây mê hoặc cấp cứu.