Micropipettes

Post date 12-11-2018 08:46:00 AM - 7403 Perview

Sản phẩm của SPINREACT Tây Ban Nha. Biotech Việt Nam là nhà phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.

Rank : 0 Rate 1 2 3 4 5

 

Tự điều chỉnh liều lượng. 
Bơm tự động. 
Tham chiếu: P-4005 10-100 μL; P-4008 100 - 1000 μL; P-4010 1000 – 5000 μL
Limit number of characters is 250
Support


Business
 Yahoo


Technical
 Yahoo

Updated News
Statistics

OnlineOnline : 41


TodayToday : 100

Current monthCurrent month : 2137

HitsHits : 532293

Biotech Vietnam Joint-stock Company
Address: 28/119, Ho Dac Di Street, Nam Dong, Dong Da, Hanoi
Tel: (84-4) 8582 2374 / (84-4) 3533 5097 Fax: (84-4) 3533 5097
Design by hoangbinh@yahoo.com