Kháng thể gắn miễn dịch huỳnh quang (FITC)

Post date 21-03-2014 01:05:00 PM - 12357 Perview

Kháng thể FITC (gắn miễn dịch huỳnh quang) do hãng DB Biotech/Slovakia sản xuất. Kháng thể FITC sử dụng cho kỹ thuật Flow Cytometry (ngưng kết dòng chảy), một kỹ thuật phổ biến cho việc xác định bản chất dòng tế bào, chỉ định cho một số bệnh về máu, tủy xương và nhiều chỉ định khác. Biotech Việt Nam hân hạnh là nhà phân phối độc quyền của hãng tại Việt Nam.

Rank : 0 Rate 1 2 3 4 5

Các kháng thể gắn miễn dịch huỳnh quang (FITC) của DB Biotech/Slovakia được sản xuất bằng công nghệ độc quyền dựa trên quy trình cô đặc kháng thể qua việc lọc các Lymphocytes nhóm B trong phòng thí nghiệm siêu sạch. Danh mục kháng thể FITC của DB Biotech/Slovakia đa dạng cho nhiều mục đích chỉ định khác nhau. 

 

 

Limit number of characters is 250
Support


Business
 Yahoo


Technical
 Yahoo

Updated News
Statistics

OnlineOnline : 3


TodayToday : 185

Current monthCurrent month : 3774

HitsHits : 610021

Biotech Vietnam Joint-stock Company
Address: 28/119, Ho Dac Di Street, Nam Dong, Dong Da, Hanoi
Tel: (84-4) 8582 2374 / (84-4) 3533 5097 Fax: (84-4) 3533 5097
Design by hoangbinh@yahoo.com